Stenbro Rydboholm

Borås Kommun

 

Bron går över Viskan i Rydboholm i Kinnarumma socken. Marks härad, Borås kommun. Bron återfinns ca 500

meter sydväst om kyrkan. Det är en vackert byggd bro i två spann, vilket dock har förlorat något i värde genom

förstärkningsarbeten. Den är byggd av kilad råhuggen sten och i sen tid breddad, troligen till följd av att den mellan

fabriksbyggnaderna löpande vägbanan  breddats. Den är försett med kraftiga järnräcken. Bron är relativt svåråtkomlig

för insyn nedströms till följd av skymmande fabriksbyggnader, stängsel och starkt sluttande strandkant. Bron är troligen

uppförd omkring mitten av 1800-talet, i anslutning till Rydboholmsbolagets tillkomst (det första bomullsväveriet i Sverige,

anlagt 1834).

 

Koordinater X 6395462, Y 1325662

 

Se bilderna i ett bildgalleri