Stenbro Sandared

Borås Kommun

 

Bron leder över Hultån i Sandared i Sandhult socken. Den är belägen på gamla vägen  Borås-Göteborg.

Omedelbart väster om järnvägsviadukten i Sandared utgår "Gamla Landsvägen". Cirka 100 meter in på

denna väg finns bron.  Valvbro i ett spann i råhuggen och kilad sten i kallmur. Bron är förstärkt och breddad

med en platta av armerad betong. Räcket på nedströmssidan består av ståndare av huggen sten av förbundna

med plank och på uppströmssidan av massiv cirka 0,5 meter hög betongmur. Fri spännvidd 4 meter. Brons

ålder är ej känd men den kan anses höra 1800-talet till.

 

Koordinater X 6402091, Y 1319810

Se bilderna i ett bildgalleri