Stenbro Sandhult 5:1

Borås Kommun

Bron leder över Sörån cirka fyra kilometer från Sandhults kyrka på väg 180 (mot Alingsås) och är

belägen i Sandhults socken, Vedens härad, Borås kommun. Bron togs ur allmän trafik 1936 och

dess gynnsamma belägenhet bidrar till att öka det kulturhistoriska värdet. Den fria spännvidden är cirka

4,5 meter. Bron är byggd av råhuggen sten i kallmur. Räcket har kvar samtliga ursprungliga stengardister,

flera upphämta de från åbädden och återplacerade 1992. De upprostade överlöpande järnrören ersattes

samtidigt med nya. På uppströms brosida finns en sten med årtalet 1820. Jan Sandblom, en av de båda

markägarna vid bron, berättar: Vi hittade stenen i åkanten vid hembygdsföreningens upprustning av bron

1992. På en trekantig minnessten på nedströms brosida har Kurt Axelsson i Töllsjö ristat ''NÄFRA SPÅNG".

 

Koordinater X 6411549, Y 1319464

Se bilderna i ett bildgalleri