Stenbro Sandhult 6:1

Borås Kommun

I Hällered i Sandhults socken, Vedens härad, Borås kommun finns två stenvalvsbroar. Bron på bilden går

över Hälleredsån cirka två kilo meter norr om kyrkan ett fåtal meter från vänster sida av väg 180. Valvbro

i två spann av råhuggen och kilad sten i kallmur. Valvöppningarna är cirka 2 respektive 3 meter. Räcken av

huggen sten förbundna med överliggare av järnrör. Brons uppströmssida är starkt övertorvad. Bron togs ur

allmän trafik cirka 1932 Kvarndammen ovanför bron är i någorlunda skick. Uppströms har ena valvet betydande

skador. De ursprungliga räckena vilade på grova naturstenar. De överlöpande järnrören är upprostade.

De senare räckena vilar på högre, huggna stengardister med rostiga järnrör uppströms. En upprustning

av främst räckena skulle vara berömvärd. Omgivningen är idyllisk.

 

Koordinater X 6410643, Y 1320031

Se bilderna i ett bildgalleri