Stenbro Sandhult 78:1

Borås Kommun

Bron leder över Nolån i Hedared i Sandhults socken Vedens härad Borås kommun.

Bron är uppförd i råhuggen sten i kallmur. Den togs ur trafik omkring 1936 och ligger

sedan dess längs en enskild väg.

 

Koordinater X 6413904, Y 1318211

Se bilderna i ett bildgalleri