Stenbro Sätila 175:1

Marks Kommun

Bron leder över Björlandaån i Sätila socken i Marks härad, Marks kommun, och beskrivs i länsstyrelsens broinventering

1980 som ett gott exempel på en ålderdomlig stenvalvsbro. Bron ligger på en vägslinga på den före detta allmänna vägen.

Den nya vägen löper cirka 50 meter uppströms. Bron är byggd med kilad skivsten i valvet. De ovanligt långa landfästena

ger bron en total längd av omkring 40 meter. De innehåller en betydande del natursten. Valvets fria spännvidd är cirka tre

meter. Längs brobanan finns kraftiga gardister av natursten. I en enda sten finns fortfarande järnöglor kvar genom vilka

grova järnrör, räckestänger, löpte. Rester av dessa järnrör finns kvar. Brons kondition är inte helt god. Ett par stenar i

valvet har sjunkit ner. I brons omedelbara närhet låg en gång Björlanda gästgiveri med bl a två större byggnader. Dessa

ärför länge sedan borta. På den plats där gästgiveriet på sin tid låg finns en gammal jordkällare, till synes väl bevarad och

därmed värd att räddas åt framtiden. Gösta Karlssons uppfattning är att denna stora jordkällare på sin tid var gästgiveriets

egendom. När den inledningsvis nämnda nya landsvägssträckningen kom till var tiden för bygge av stenvalvsbroar förbi.

Men den bro som då byggdes över Björlandabäcken är även den värd att beses. Den är uppförd i kvaderhuggen sten,

har två rektangulära trummor och träräcken längs huggna stengardister. Byggnadsverket ger ett kraftfullt intryck.

 

Koordinater X 6389000, X 1299831

Se bilderna i ett bildgalleri