Stenbro Sätila 3:1

Marks Kommun

Vi ser här stenvalvsbron över Storån vid Smälteryd i Sätila socken i Marks härad och kommun. Det är ett

praktfullt byggnadsverk med högt kulturhistoriskt värde, uppfört under åren 1876-1877 genom C J Rylander.

År 1977 fogfylldes bron av Göta Kanalbolag med sprutbetong vilket anses ha avsevärt ökat dess livslängd.

Bron faller väl in i den tilltalande landskapsbilden.  Från beslutet om brons byggande år 1870 dröjde det ända

fram till 1876 innan arbetet kom igång. Men så blev det också ett imponerande byggnadsverk.

 

Koordinater X 6384825, Y 1297410

Se bilderna i ett bildgalleri