Stenbro Sätila 30:1

Marks Kommun

 

Kärra bro leder över Storån söder om Kärra i Sätila socken i Marks härad och kommun. Det är en särdeles magnifik bro

vilken förvaltas av Sätila hembygdsförening. Denna tvåvalvade stenbro i kallmur byggdes 1866 1868. Den har en längd av 35

meter. År 1925 utbyttes stengardisterna. Under 1960-talet togs bron ur allmän trafik och ersattes med en plattrambro i armerad

betong - bättre motsvarande kraven för den nya tidens tyngre transporter. Kärra bro omskrivs i brolitteraturen som"ett byggnads-

verk av närmast monumental karaktär, minnande om forna tiders brobyggnadskonst". Detta bör kännas hedrande för dagens Sätila-

bor eftersom bron faktiskt är uppförd av en "son av Sätila", nämligen Anders Bryngelsson. Som ovan nämnts förvaltas bron av Sätila

hembygdsförening. Detta "övertagande" skedde 1966 och förening en har alltsedan dess på ett föredömligt sätt handhaft denna ansvars-

fyllda uppgift. Man röjer regelbundet runt bron och rensar bort sly och annan skymmande växtlighet. Så sent som år 1991 lades brons

körbana om.

 

Koordinater X 6390256, Y 1299334

Se bilderna i ett bildgalleri