Stenbro Skölvene 37:1

Herrljunga Kommun

 

Stenvalvsbro över bäck 15 m l, 6 m br och 2,5 m h. Två spann 2,0 m l och 1,5 m h.  Bron är byggd av tuktade

gråstenar (gnejs). Räcke av järnstolpar  6 på vardera sidan förbundna med järnstång och träplanka. Bron är kall-

murad med strömkon vid bropelaren.  Bron är belägen längs en väg som sannolikt tidigare varit allmän väg, då

sträckan löper parallellt med allmänna vägen.

 

Koordinater X 6438055, Y 1345493

Se bilderna i ett bildgalleri