Stenbron Siene 26:1

Alingsås Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvbro ca 30 meter lång, 6 meter bred och 3 meter hög. Två spann 8 meter lång och 2,5 meter hög. Byggd av tuktade, kallmurade stenar. Mellan valven finns en strömnäbb, räcken av stengardister 23 på SV sidan och 12 på NÖ sidan förbundna med navföljare av kolsvabalk och toppföljare av svartmålade stålrör. Bron byggdes på 1920-talet i samband med muddring av ån och ersatte då en tidigare stenvalvsbro med tre spann. Bron var den sista som byggdes av sten över Säveån mellan sjöarna Säven och Mjörn

Koordinater N 57.98553°, E 12.77088°

 

Se bilderna i ett bildgalleri