Stenbron Siene 26:1

Vårgårda Kommun.

 

Bro av sten, 40 meter lång, 7 meter bred och 3 meter hög. Bron är byggd av tuktade gråstenar 0,3 - 0,6 meter

stora stenar. Räcke av stenstolpar, 10 på Norra sidan och 25 på Södra sidan, förbundna med järnstång.

 

Se bilderna i ett bildgalleri