Stenbro Södra Ving 80:1

Ulricehamns Kommun

 

Bron återfinns vid Boga kvarn i Södra Vings socken i Ås härad, Ulricehamns kommun. Viskan leds här genom det

2,9 meter breda stenvalvet. Vägbanan var ursprungligen endast tre meter bred. När vägen på sin tid breddades till

åtta meter tillkopplades nedströms, som förlängning till stenvalvet, en trumma av plåtelement. Bron är byggd av rå-

huggen sten i kallmur. Räckesståndare, likaledes i råhuggen sten, finns kvar på uppströmssidan. Karl-Axel Karlsson,

boende vid Boga kvarn, var mjölnare här i bortåt 50 år - fram till 1982. Kvarndriften lades ner 1990. Han berättar:

Namnet Boga kvarn ändrades 1937 till Vings kvarn. På 1920-talet fanns här vid Viskan i Södra Ving 4-5 kvarnar som

gick under det gemensamma namnet Vings kvarnar. Var och en hade dock ett lokalt namn. Sådana kulturminnen som

gamla stenbroar ska man vara rädd om, understryker den kulturintresserade före detta mjölnaren vid Boga kvarn. När

kvarndriften lades ner räddades den gamla mjölnarbostaden från förintelse genom socknens hembygdsförening bildad

just för att rädda stugan åt eftervärlden! Om detta säger föreningens ordförande Märtha Gustafsson: Vi lät flytta den gamla

värdefulla stugan någon kilometer till en lämplig plats vid Tolka bro där den invigdes 1992 och fick namnet Bogastugan.

 

Koordinater: X 6413742, Y 1350683

Se bilderna i ett bildgalleri