Stenbro Svenljunga 4:1

Svenljunga Kommun

 

Gamla bron över Ätran i Svenljunga i Kinds härad är en av Sjuhärads vackraste bro. Den är 45 meter lång och

spannen 9,3 resp 9,8 meter, räckeståndarna är förbundna med dekorativa kättingar. Byggåret kan vara

1600-tal eller tidigt 1700-tal.  År 1904 togs bron ur trafik sedan en modernare uppförts nedströms.

 

Koordinater: X 6377799, Y 1338648

Se bilderna i ett bildgalleri