Stenbro Tärby 41:1

Borås Kommun

 

Vid ön i Tärby socken, Ås härad, Borås kommun, helt nära gräsen till Rångedala socken, ligger denna

över 100-åriga stenvalvsbron. den leder över Viskan. Bron med sina två spann är uppförd av huggen sten

i kallmur och byggd 1881. Årtalet är inhugget i den enda kvarstående räckesståndaren av det ursprungliga

räcket. Valven har en något spetsigare utformning än traditionellt. Deras fria spännvidd är 3,6 meter vardera.

 

Koordinater X 6412804, Y 1338022

Se bilderna i ett bildgalleri