Stenbro Timmele

Ulricehamns Kommun

 

Helt nära Timmele kyrka i Redvägs härad, Ulricehamns kommun, går över Ätran en ytterst tilltalande kallmurad

stenvalvsbro i fyra valv. Denna stenvalvsbro tillhör de sista i sin typ uppförda i Sjuhärad och i riket för övrigt.

Den tillkom nämligen under 1920-talet.  Bron i Timmele har den imponerande längden av cirka 35 meter meter

och spannen, alla lika stora, är cirka 6 meter.  Länsmuseets broinventering 1980 har noterat om bron att "den är ett

utomordentligt exempel på den sentida byggnadskonsten beträffande stenvalvsbroar". Nämnda rapport understryker

också att bron är estetiskt tilltalande och att den är i så gott som ursprungligt skick. Brons läge är dessvärre sådant att

den ej är synlig från den allmänna vägen och den förbiresande ges därför ej tillfälle att bese detta kulturminne allra

helst som denna art om kulturminnen ytterligt sällan finns markerade vid våra trafikleder.

 

Koordinater: X 6416909, Y 1359287

Se bilderna i ett bildgalleri