Stenbro Aplared

 

Stenvalvsbro, 6 meter lång, 3 meter bred och 2 meter hög av hällformade gråstenar 0,3 - 0,4 m långa.

Bron har ett spann 1 meter långt och 1 meter hög av kilformade stenar. Bron är delvis riven i södra

delen, täckt med ett gruslager och beväxt med gräs och buskar.

 

Koordinater X 6397316, Y 1336479

Se bilderna i ett bildgalleri