Stenbro Toarp 93:1

Borås Kommun

 

Häljareds bro i Toarps socken i Borås kommun, Ås härad, går över Häljaredsån vid Häljareds kvarn, tidigare allmänna vägen

Borås - Ulricehamn. Valvet har en fri spännvidd på fem meter. Bron saknar täckande lager. Valvet är uppfört av skivsten, delvis

kilad. För övrigt förekommer i bron och landfästena relativt grov natursten. Brons ålder är ej känd men det förefaller troligt att den

uppförts under förra delen av 1800-talet. Bron ligger vid Stora fallet, ett imponerande vattenfall med ca 10 meters fallhöjd mitt i en

uråldrig kvarnmiljö.

 

Koordinater X 6406110, Y 1339854

Se bilderna i ett bildgalleri