Stenbro Töllsjö 52:1

Bollebygds Kommun

 

Bron leder över Nolån i Töllsjö socken, Bollebygds härad, Bollebygds kommun. Bro över Nolån vid Henå i Töllsjö socken

längs en före detta allmän väg numera enskild väg. Ett vackert byggnadsverk av rå huggen och kilad sten i kallmur med en fri

spännvidd på 6,5 meter. Farbanan är svagt välvd och betongförstärkt längs kanterna. Brons tillstånd förefaller att vara för-

hållandevis gott. Räckena av plank vilar på några ursprungliga naturstenar. Ett flertal av dessa torde ligga på åbotten. Bron

är troligen byggd 1860 då den ersatte en träbro med landfästen av sten.

 

Koordinater X 6407240, Y 1309980

Se bilderna i ett bildgalleri