Stenbro Varberg 84:1

Varbergs Kommun

 

Stenbro ca 35 meter lång och 5 meter bred och 1,5 meter hög.  som samtidigt utgör en dammanläggning.

I norra delen är ett spann på ca 7 meter långt och 1,5 meter högt betongförstärkt ovansida. Det finns balnd

annat en falltrappa i vattnet och i mittersta delen är en dammlucka ca 3,5 meter bred. I Södra delen en damm-

lucka 3 meter bred och broanläggningen över dammluckorna av betong. Mellan det västra valvet och den norra

dammluckan är mot öster en isbräckare som skjuter ut i ån, triangel 9x9x7 meter och 1 meter högt.

 

Koordinater N 57.13094°, E 12.29243°

 

Se bilderna i ett bildgalleri