Stenbro Varnum

Ulricehamns Kommun

 

Väla bro i Varnums socken i ås Härad. Bron är 14,5 meter lång och har en fri spännvidd på 5,3 meter.

Den är till övervägande del uppförd i råhuggen sten. Bron byggdes 1882 av Johan August Önell från

Djupadal i Hällstad  (samme man som 1881 uppförde stenvalvsbron vid Ön i Tärby).

 

Koordinater: Y 6414316, Y 1341515

Se bilderna i ett bildgalleri