Stenbro Viskafors

Viskafors Kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriksbron ligger vid infarten till Rydboholmsbolagets tidigare Viskaforsfabriker, spinner och väveri. Bron består av två valv, byggnadsåret har ej kunnats spåras men en annons i Borås tidning år 1837 ger dock vägledning: "Enligt Seglora sockens beslut kommer vid auktion som den 20:e dennes förrättas vid Wiskafors bruk att till den minstbjudande upplåta uppförandet av en välvd stenbro över Viskan nedom bruket. Entreprenören  skall nedtaga den nuvarande träbron och under det den nya bron bygges ansvara för en säker provisorisk bro finns till vägfarandes begagnade. Entreprenören får från ägorna intill taga sten. Seglared den 7 november 1837 L. Larsson."

Se bilderna i ett bildgalleri