Stenbrofästen Rödene

Alingsås Kommun

 

Brofästen, på vardera sidan ån är 2 brofästen, ca 2 m h och 4 m br. Brofästet på den SÖ

stranden övergår i en vägbank, 25 m l intill 2 m h och 4 m br. Nära mitten av vägbanken

är i vardera kanten 2 resta stenar, troligen markerar dessa vägbanans kanter.

 

Koordinater X 6431806, Y 1309889

Se bilderna i ett bildgalleri