Stenkammargrav Drottning Disas

Vårgårda Kommun

 

Hällkista i omgivande hög. Högen är 13 m i diameter och 1,2 m h. I ytan enstaka stenar 0,3 - 0,4 m st.

Hällkistan i högens mitt är 8 x 2,1 m. I Ö långsidan finns 3 hällar 0,8 - 1 m h., 0,9 - 1,15 m br och 0,3 - 0,6 m tj.

I V långsidan finns 7 hällar , 0,6 - 1 m h, 1 - 1,4 m br och 0,15 - 0,3 m tj. N gravhällen är 1 m h, 2 m br

och 0,4 m tj. S gavelhällen och takhällar saknas. S om kistan en häll, 1,4 x 1 m st. I kistan ligger 3 klumpstenar

intill 0,7 m st. Kistan är delvis fylld med jord. Beväxt med enstaka lövträd och fler buskar. Graven kallas för

Drottning Disas grav, enligt skylten på plats.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6434496, Y 1313672

Se bilderna i ett bildgalleri