Stenkammargrav

                                                                                             

Hällkista i omgivande hög. Högen är 13 m i diameter och 1,2 m h. I ytan enstaka stenar 0,3 - 0,4 m st.

Hällkistan i högens mitt är 8 x 2,1 m. I Ö långsidan finns 3 hällar 0,8 - 1 m h., 0,9 - 1,15 m br och 0,3 - 0,6 m tj.

I V långsidan finns 7 hällar , 0,6 - 1 m h, 1 - 1,4 m br och 0,15 - 0,3 m tj. N gravhällen är 1 m h, 2 m br

och 0,4 m tj. S gavelhällen och takhällar saknas. S om kistan en häll, 1,4 x 1 m st. I kistan ligger 3 klumpstenar

intill 0,7 m st. Kistan är delvis fylld med jord. Beväxt med enstaka lövträd och fler buskar.

 

Koordinater X 6434496, Y 1313672

 

Se bilderna i ett bildgalleri