Stora Mellby Kyrka

Stora Mellby kyrka har en lång historia och är om och tillbyggd vid en mängd olika tillfällen. Den uppfördes från början på 1100-talet och av

den byggnaden återstår nu den sydvästligaste delen. Efter flera ombyggnationer med bl a tornets tillkomst på 1760-talet, fick kyrkan sin nuvarande storlek

genom tillbyggnad i öster, år 1828, förutom sakristian som byggdes 1956. Dopfunten har troligen funnits i kyrkan sedan den först byggdes. Altartavlan är tillverkad 1737

och föreställer i mitten den korsfäste  Jesus omgiven av Paulus och Petrus. Längst ner finns en oljemålning med nattvardens instiftande och högst upp Kristus med segerfanan.

Samtidigt målades hela kyrktaket med bibliska bilder, vilka försvann vid ombyggnaden 1828. Predikstolen är troligen från slutet av1600-talet,  kompletterad och restaurerad i

1724 och 1732 av bildhuggaren Michael Schmidt. Den nuvarande kyrkorgeln är byggd 1966 av Nils Hammarberg.

 

Koordinater: X  6451453, Y 1309915

Se bilderna i ett bildgalleri