Stora Mellby Kyrka

Alingsås Kommun

 

Stora Mellby kyrka har en lång historia och är om och tillbyggd vid en mängd olika tillfällen. Den uppfördes från

början på 1100-talet och av den byggnaden återstår nu den sydvästligaste delen. Efter flera ombyggnationer med

bl a tornets tillkomst på 1760-talet, fick kyrkan sin nuvarande storlek genom tillbyggnad i öster, år 1828, förutom

akristian som byggdes 1956. Dopfunten har troligen funnits i kyrkan sedan den först byggdes. Altartavlan är till-

verkad 1737 och föreställer i mitten den korsfäste  Jesus omgiven av Paulus och Petrus. Längst ner finns en olje-

målning med nattvardens instiftande och högst upp Kristus med segerfanan. Samtidigt målades hela kyrktaket

med bibliska bilder, vilka försvann vid ombyggnaden 1828. Predikstolen är troligen från slutet av1600-talet,

kompletterad och restaurerad i 1724 och 1732 av bildhuggaren Michael Schmidt. Den nuvarande kyrkorgeln är

byggd 1966 av Nils Hammarberg.

 

Koordinater: X  6451453, Y 1309915

Se bilderna i ett bildgalleri