Storsjön Runt i April

Borås Kommun

 

En vandring runt Storsjöns vildmarksled på 8,8 km. Just nu har man sänkt nivån i Storsjön p.g.a arbeten med dammvallar,

dammluckor m.m.  Det är många kulturminnen som ser dagens ljus igen, senast sänkte man sjön 1975 för samma sort arbete.

 

Se bilderna i ett bildgalleri