Storsjön Runt i Augusti

Borås Kommun

 

En vandring på Storsjöns botten på ca 13,5 km.. Just nu har man sänkt nivån i Storsjön p.g.a arbeten

med dammvallar, dammluckor m.m.  Det är många kulturminnen som ser dagens ljus igen, senast sänkte

man sjön 1975 för samma sorts arbete.

 

En bildserie på 456 bilder

 

Se bilderna i ett bildgalleri