Sundholmens Slottsruin

Borås Kommun

Omkring år 1550 uppfördes en fast borg på den förut träbebyggda gården Holmen. Dess planform blev ett

grekiskt, dvs likarmat kors. Troligen byggdes huset ovan källaren i tre våningar och de fyra korsarmarna

avslutades uppåt av trappgavelsrösten. När lugnare tider inträdde i landet, upphörde försvarsaspekten och

man lade huvudvikten vid större, ljusare, bekvämare och mer representativa bostäder.

Sundholmens fyra "svicklar" byggdes ut och fick troligen tornform.

Sannolikt drabbades slottet av en brand i början av 1600-talet och omkring 1611 företogs en genomgripande ombyggnad.

Man slopade då den översta våningen och lät byggnaden täckas av två parallella tak i nord- sydlig riktning.

Ett nytt och större trapptorn byggdes och ett altanförsett trätorn byggdes över sydfasaden.

Efter 1600-talets mitt stod slottet mestadels obebott och förfallet började. Större delen av de

vidsträckta ägorna indrogs till kronan genom Carl XI:s reduktion.. År 1706 brann slotten en andra gång

och kom aldrig mer att återställas. I mer än 100 år låg ruinen som ett övervuxet stenkummel. Mellan

åren 1934 - 1936 grävdes den ut och konserverades. Det brunna slottet ersattes på 1720-talet av

en liten karolinsk herrgård på fastlandet mitt emot slottsruinen, Sundholmens gård.

 

Koordinater X 6406399, Y 1346384

 

Se bilderna i ett bildgalleri