Suntaks Kyrka

Suntaks nya kyrka är mer än 100 år gammal men jämfört med den gamla är det inte mycket. Vid sekelskiftet 18- 1900 beslutade man att uppföra en

ny kyrka, som skulle ersätta den gamla medeltidskyrkan. Den uppfördes under åren 1899-1902 efter ritningar av Folke Zetterwall och består av ett

västtorn med hög spetsig spira, långhus och korparti. Kyrkan är byggd av sten och vitrappade fasader. Altaret pryds med ett altarskåp i vars centrum

finns en skulptur som föreställer Kristus med världsklotet. Altarskåpets dörrar pryds på utsidorna av passionssymboler samt törnekronan och kalken. Dessa

är smidesarbeten, som utförts av konstnären Thomas Hellström, Rättvik. Predikstolen kommer från den gamla kyrkan och är ett arbete av bildhuggaren Jonas Ullberg

år 1713. Dopfunten av sandsten, som tillkommit på 1100-talet, har i samband med kyrkans renovering 1970-1971 delvis rekonstruerats genom att dess mellanparti,

som tillkommit och som bestod av bland annat 8 kolonetter, ånyo skapats av arkitekten Tore Virke efter anvisningar av landsantikvarien Sven-Axel Hallbäck.

Orgeln har 5 stämmor och är byggd 1903 av Levin Johansson, Liared. Längst fram på den södra långhusväggen, inne i kyrkan, hänger i en konsol en liten kyrkklocka.

Den kommer från den gamla kyrkan vars klockstapel som revs 1918. Klockan är gjuten på 1400-talet och väger 42 kg.  I tornet hänger två

klockor. Storklockan är gjuten 1952 och väger 345 kg. Lillklockan har tillkommit 1756 och kommer från den gamla kyrkan. Klockan väger 185 kg.

 

Koordinater X 6446358, Y 1386108

 

Se bilderna i ett bildgalleri