Surteby Kyrka

Marks Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan uppfördes troligen på 1200-talet i romansk stil med smalare kor. Den fick sitt nuvarande utseende vid en stor om- och tillbyggnad 1781-1784, då det medeltida koret revs och byggnaden förlängdes åt öster och breddades år norr. Från den tidigare kyrkan återstår främst den södra väggen. Tornet med liten, öppen laternin uppfördes 1824-1826 av Sandhultsbyggmästarna. Nuvarande sakristia vid norra sidan byggdes 1897-1898 då kyrkan restaurerades under ledning av Adrian Crispin Peterson, varvid portar, fönster och inredning byggdes om, takmålerierna modifierades och väggarna målades om. En ut- och invändig renovering företogs även 1926 under ledning av Allan Berglund.

 

Koordinater N 57.44172°, E 12.51686°

 

Se bilderna i ett bildgalleri