Tämta Kyrka

                                                                                             

En minnessten och gamla gravstenar från 1500-talet talar om ett tidigare

medeltida tempel, som förfallit och 1865 ersatts av en nybyggnad några

kilometer längre norrut till en kostnad av 18978:75 rdr. 1949 skedde en

genomgripande restaurering med målsättningen en varm kyrka, en omålad

kyrka och ett minskat antal sittplatser. Sakristian flyttades från platsen bakom

altaret till vapenhuset och de tre korfönstren murades igen. Konstnären Einar

Forseth, Stockholm, utförde målningar av korsen på Golgata i nischerna.

Till Tämtas kyrka historia hör också dess inventarier. På Borås museum

förvaras en liten madonnabild från 1200-talet. Från den gamla kyrkan

bevarades predikstolen, som är från 1600-talet och målades 1761 av

konstnären Detleff Ross. Dopfunt och kyrkklockor härrör från medeltiden.

1972 uppfördes en orgel på 7 1/2 stämmor av Nils Hammarberg.

 

Koordinater X 6423608, Y 1328176

 

Se bilderna i ett bildgalleri