Tämta Kyrka

Borås Kommun

 

En minnessten och gamla gravstenar från 1500-talet talar om ett tidigare medeltida tempel, som förfallit och 1865 ersatts av

en nybyggnad några kilometer längre norrut till en kostnad av 18978:75 rdr. 1949 skedde en genomgripande restaurering med

målsättningen en varm kyrka, en omålad kyrka och ett minskat antal sittplatser. Sakristian flyttades från platsen bakom altaret

till vapenhuset och de tre korfönstren murades igen. Konstnären Einar Forseth, Stockholm, utförde målningar av korsen på

Golgata i nischerna. Till Tämtas kyrka historia hör också dess inventarier. På Borås museum förvaras en liten madonnabild från

1200-talet. Från den gamla kyrkan bevarades predikstolen, som är från 1600-talet och målades 1761 av konstnären Detleff

Ross. Dopfunt och kyrkklockor härrör från medeltiden. 1972 uppfördes en orgel på 7 1/2 stämmor av Nils Hammarberg.

 

Koordinater X 6423608, Y 1328176

Se bilderna i ett bildgalleri