Tärby Kyrka

Tärby kyrka är en liten salkyrka, med typisk långsmal form för medeltida kyrkor som byggts till under 1700-talet och har en ålderdomlig karaktär,.

utan vare sig vapenhus eller torn. Åt norr är en sakristia tillbyggd vid det tresidiga koret i öster. Putsen är slevdragen, vilket är viktigt för ett genuint

uttryck harmonierande med byggnadens ålder.  Tärby kyrkas äldsta del uppfördes under medeltiden, troligen under 1200-talet, i romansk stil med rektangulärt långhus

och smalare kor. Nuvarande altaruppsats tillverkades 1684 och predikstolens korg antagligen någon gång under tiden 1675-1724 med röd och svart marmorering i blå ram

 

Koordinater: Y 6414937, X 1339659

 

Se bilderna i ett bildgalleri