Tärby Kyrka

Borås Kommun

 

Tärby kyrka är en liten salkyrka, med typisk långsmal form för medeltida kyrkor som byggts till under 1700-talet och har

en ålderdomlig karaktär,. utan vare sig vapenhus eller torn. Åt norr är en sakristia tillbyggd vid det tresidiga koret i öster.

Putsen är slevdragen, vilket är viktigt för ett genuint uttryck harmonierande med byggnadens ålder.  Tärby kyrkas äldsta

del uppfördes under medeltiden, troligen under 1200-talet, i romansk stil med rektangulärt långhus och smalare kor.

Nuvarande altaruppsats tillverkades 1684 och predikstolens korg antagligen någon gång under tiden 1675-1724 med röd

och svart marmorering i blå ram

 

Koordinater: Y 6414937, X 1339659

Se bilderna i ett bildgalleri