Timmele Kyrka

Redan på 1100-talet byggdes Timmele kyrka. De äldsta delarna har daterats till omkring 1150. Därefter har kyrkan förstås

byggts ut i olika omgångar, men kyrkans långhus är oförändrat sedan den byggdes.

Det medeltida koret var betydligt smalare än det kor som finns i Timmele kyrka idag. I slutet av 1700-talet revs nämligen det ursprungliga koret

och ersattes av ett nytt, som faktiskt är något bredare än långhuset. I samband med detta tillkom de tre höga korfönster som under en lång period

var igenmurade, men som togs fram igen på 50-talet, då också altartavlan av den kände konstnären Bo Beskow fick pryda sin plats i kyrkan. Den som är

nyfiken på hur den tidigare altartavlan såg ut kan beskåda den i vapenhuset. Något torn har Timmele kyrka aldrig fått, men mycket tyder på att man påbörjade ett

tornbygge under senare delen av medeltiden. Man kom inte längre än till den tunnvälvda bottenvåningen som istället blev förråd för ammunition, vilket påminner

om de oroliga tider då trakten var gränsbygd och danska trupper marscherade genom Ätradalen.

Koordinater: X 6416909, Y1359287

Se bilderna i ett bildgalleri