Tingshusets flytt

Bollebygds Kommun

 

Jag kommer att fotodokumentera flytten av den gamla tingshuset i Bollebygd.

Byggnaden stå på sin nya plats i månadsskiftet mars/april. Idag höll arbetarna

på att lägga de stora balkarna under huset för att kunna lyfta huset.

Fotodatum 20190124

 

Se bilderna i ett bildgalleri