Töllsjö Kyrka

                                                                                             

Töllsjö stenkyrka uppfördes på samma plats som den tidigare, sannolikt medeltida helgedomen.

Altaruppsatsen är från 1887. Den har renoverats på 1930-talet, dels 1988. Altartavlans mittmotiv

föreställer Jesu födelse. det är omgivet av två stora oljefärgsbemålade utskurna träpannåer, natt-

varden till vänster och en Golgatascen till höger. Predikstolen och ljudtaket är båda från 1600-talet.

På predikstolen finns fem utskurna figurer föreställande Herren Jesus och de fyra evangelisterna.

Dopfunten är av sandsten och medeltida. Från den gamla kyrkan finns också åtta bilder av bibliska

personer bevarade.  Dessa är placerade längst bak i långhuset.  Orgeln är av Magnussons fabrikat

och byggd 1930. den har 12 stämmor. I kyrkans torn hänger två klockor. Storklockans ålder är

okänd, den mindre är gjuten 1862 i Jönköping.

 

Karta

 

  Se bilderna i ett bildgalleri