Töllsjö Kyrka

Bollebygds Kommun

 

Töllsjö stenkyrka uppfördes på samma plats som den tidigare, sannolikt medeltida helgedomen. Altaruppsatsen är från 1887.

Den har renoverats på 1930-talet, dels 1988. Altartavlans mittmotiv föreställer Jesu födelse. det är omgivet av två stora olje-

färgsbemålade utskurna träpannåer, nattvarden till vänster och en Golgatascen till höger. Predikstolen och ljudtaket är båda från

1600-talet.På predikstolen finns fem utskurna figurer föreställande Herren Jesus och de fyra evangelisterna. Dopfunten är av sand-

sten och medeltida. Från den gamla kyrkan finns också åtta bilder av bibliska personer bevarade.  Dessa är placerade längst bak

i långhuset.  Orgeln är av Magnussons fabrikat och byggd 1930. den har 12 stämmor. I kyrkans torn hänger två klockor.

Storklockans ålder är okänd, den mindre är gjuten 1862 i Jönköping.

 

  Se bilderna i ett bildgalleri