Torgbrunnen i Borås

På Stora Torget står springbrunnen även kallad för torgbrunnen eller Sjuhäradsbrunnen. Den skulpterades

1939 i Stockholm och fraktades till Borås under stort pådrag mitt under andra världskriget. Springbrunnen

är en skulptur av Nils Sjögren som levde 1894 - 1952. Brunnen skulpterad i relief som skildrar forna dagars

arbetsliv och näringslivets utveckling i bygden. Här finns både jordbruks-, textil- och smidesarbete avbildade

i mycket stor realism. Brunnen kategoriseras idag av Riksantikvarieämbetet som ett byggnadsminne av riksintresse.

 

Koordinater X 6403188, Y 1329302

 

Se bilderna i ett bildgalleri