Torpa Stenhus

Borås Kommun

 

Den förste kände ägaren till godset Torpa var en man vid namn Bengt Arvidsson. Han gifte sig år  1397 med Elin

Torstendotter och gav henne gårdarna  Torpa, Marbäck, Näs och Kärr i morgon- gåva. År 1400 blev Elin änka

och överlät då sina egendomar till drottning Margaretas gunstling, Abraham Brodersson Tjurhufvud. Nästa inne-

havare av Torpa gård var Kristina Gunnarsdotter som tillsammans med sin man, väpnare och häradshövdingen

i Kind Knut Arvidsson bosatte sig på Torpa. Hur bebyggelsen såg ut vid denna tidpunkt är inte känt, men efter-

som stormännen fick nöja sig med relativt enkla bostäder utgjordes den förmodligen av ett trähus. Det är möjligt

att lämningarna ute på Husö i yttre Åsunden är rester efter Torpas första försvarsanläggning. Efter Knut och Kristinas

bortgång ärvdes Torpa av deras son, riksrådet Arvid Knutsson. Det anses vara under hans tid som ett fast hus upp-

fördes som en befästning på gården. Stenhuset var  ursprungligen knappt hälften så stor som det är idag, endast 18 x

13 m. De äldsta delarna av Torpa stenhus tros ha uppförts omkring år 1470. Själva uppförandet var ett stort byggnads-

projekt med åtskilliga yrkesmän inblandade. Efter Arvid Knutsson följde ägarna, Olof Arvidsson Stenbock och Gustav

Olofsson Stenbock. Ätten Stenbock hade alltsedan slutet av 1400-talet haft mer eller mindre kontakt med den styrande

maktsfären i Sverige. Borgen fungerade inte bara som försvarsborg utan även som permanent bostad åt borgherren och

hans familj som bodde på den översta våningen. Inne i borgen bodde även soldater och kökspersonal. Ingången på den

tiden fanns på sjösidan du kan se den idag om du går ner i källaren. Byggnaden hade höga, släta murar med små smala

fönster som gav ett kärvt avvisande intryck. Senare genomförda våningsregleringar gör att det är svårt att urskilja de olika

planens funktion under medeltiden. Endast ett par rum är helt intakta från denna tid, det tunnvälvda knekt rummet i källaren

och Borgstugan med kryssvälvda tak. Utanför detta rum kan du se rester av det gamla trappsystemet som en gång sträckte

sig likt en labyrint inne i borgens väggar.

 

Koordinater X 6394384, Y 1349214

 

Se bilderna i ett bildgalleri