Torplämning Galtabacken Nr 2

Herrljunga Kommun

 

Torpet upphörde omkring 1877, låg ca 500 meter söder om Falköpingsvägen.

Var husen varit belägna gå ej att se allt är uppodlad till åkermark.

 

Koordinater Y 6434813, X 1341979

Se bilderna i ett bildgalleri