Träslövs Kyrka

Varbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Träslövs socken gamla kyrkoplats ligger i anslutning till en senare uppförd skolbyggnad. Den gamla stenkyrkan raserades 1851, när nuvarande kyrka uppfördes på annan plats. Kyrkplatsen iordningsställdes 1930. De återstående gråstensmurarna är endast bevarande till de nedersta skiften. De konserverade mursträckningarna visar planformen för en romansk absidkyrka med sekundärt kyrktorn i väster, möjligtvis av senmedeltida datering. Väster om kyrktornet fanns ett vidbyggt vapenhus med ingång från söder. Lösfynd indikerar att kyrkan har haft senmedeltida valv.

Den nuvarande stenkyrkan i Träslövs socken uppfördes 1850 på en kulle, cirka 2 kilometer sydväst om den medeltida kyrkplatsen. Kyrkan består av rektangulärt långhus med halvrunt korparti och kyrktorn. Ingång finns i väster samt mitt på långhusets nord- och sydsida. 1966 tillkom läktarunderbyggnad med smårum för skilda funktioner. Kyrkans vitputsade exteriör är tidstypiskt med hörnpilastrar, obruten gesims och klassicerande omfattningar till ljudöppningar och portaler. Tornet kröns av flack huv med med reslig lanternin. Det vida vitputsade kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv, artikulerat med ribbor. Altaruppsats och predikstol är nyklassiska arbeten från 1800-talets andra hälft, vilket bidrar till kyrkorummets enhetliga stilkaraktär.

 

 

 

 

 

 

Koordinater N 57.10794°, E 12.29884°

 

Se bilderna i ett bildgalleri