Tullstugan på Tullen i Borås

Borås Kommun

Byggnaden vid Göteborgsvägen uppfördes under slutet av 1700-talet och användes under 1800-talet som tullstuga och har

troligen givit namn åt stadsdelen Tullen. På fastigheten finns också två uthus, troligen från samma tidsperiod. Från stugan fanns

en gång en bom som höjdes och sänktes via en lucka inifrån huset när det kom resande. På gården finns ett uthus med förråd

och där fanns tvättstuga och dass samt en jordkällare.

 

X 6402975, Y 1326730

Se bilderna i ett bildgalleri