Tvååkers Kyrka

Varbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Föregående kyrka på platsen var uppförd på medeltiden av gråsten i romansk stil. Kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster. I söder fanns ett murat vapenhus. 1668 byggdes kyrkan ut åt väster och 1688 uppfördes ett kyrktorn av trä. En ombyggnad genomfördes 1793 då kyrkan fick ett tresidigt kor. Medeltidskyrkan revs när ny kyrka uppfördes. Något söder om den rivna medeltidskyrkan uppfördes nuvarande stenkyrka åren 1852-1853 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan är byggd i historiserande blandstil och består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster och ett kyrktorn i väster. Sakristian är inrymd i en läktarunderbyggnad som tillkom vid en ombyggnad 1979. Ursprungligen var sakristian inbyggd norr om altaret. Huvudingången finns vid västra kortsidan och går via tornets bottenvåning. Ytterligare ingångar finns mitt på södra och norra långsidan. Långhuset har ett sadeltak som är täckt med skiffersten, torntaket är täckt med falsad plåt. En omfattande restaurering genomfördes 1893 under ledning av arkitekt Adrian C Peterson då kyrkan reparerades och fick delvis ny inredning. Nya bänkar tillkom och ersatte sluten bänkinredning, vid en renovering 1953 fick kyrkorummet sin nuvarande karaktär då det stora korfönstret sattes igen. Nuvarande bänkinredning sattes in, kyrkorummets flacka brädvalv liksom altarvägg och läktarbarriär försågs med målningar av konstnären Joel Milla.

 

 

 

 

 

 

Koordinater N 57.04529°, E 12.40048°

 

Se bilderna i ett bildgalleri