Tvärreds Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Uppfördes 1854. Det är en Karl Johanskyrka med absid, sakristia på nordsidan och torn med öppen lanternin i väster.

Kyrkans medeltidsdopfunt är nu deponerad i Göteborgs museum. Tvärreds gamla kyrka, som var från medeltiden och

låg på en annan plats än den nuvarande (På Tvärreds Stom) revs 1856. Den har tydligen halt ett mycket ålderdomligt

utseende. "Choret är vida smalare än kyrkan, och fönstren, av vilka blott finnes ett på norra sidan, äro små och sitta högt

och sprida föga ljus" (Bexell). Taket var ett plant trätak, försett med målningar (Sjögren). Renoverad 1949.

 

Koordinater X 6402850, Y 1351620

 

Se bilderna i ett bildgalleri