Uvereds Kyrka

Uvereds kyrka lär ha haft två föregångare, varav den första från 1200-talet blev nedbränd av en dansk trupp 1612.

En ny kyrka byggdes 30 år senare, men revs 1840, eftersom den var i dåligt skick, och alldeles för liten. Den nya

kyrkan byggdes 400 meter ifrån de två första, och denna gång valde man att bygga i sten. Vid den tidigare

kyrkplatsen finns nu en minnessten.

 

Koordinater X 6472455, Y 1336773

 

Se bilderna i ett bildgalleri