Vädersholm Södra Ving 41:1

                                                                                             

Borgområde, 200x150 m. bestående av ca 10 husgrunder vanligen 5x5 m st, samt en grund efter en länga i områdets Ö del 80x10m st.

I områdets SV del finns rest efter borgruinen, närmast kvadratisk 10x10 m st och 0,4-1,5 m h av kallmurad gråsten.

Borgområdet är omgivet av en mur 0,8-1,0 m h och i SV av en vall 0,2-0,5 m h. Omkring borgområdet är det

en vallgrav 8-10 m br och 1-2 m dj. Området är beväxt med gles lövskog.

 

Koordinater X 6415547, X 1351715

 

Se bilderna i ett bildgalleri