Vägvisaresten Lena 24:1

Vårgårda Kommun

 

Vägvisarsten, 1,0 m h, 0,35 m br och 0,13 m tj. Profilerad överdel. Texten på Östra

sidan på stenen är svår att tyda p.g.a att ytan är vittrad och lavbetäckt.

Postamentet av kallmurad sten, kvadratiskt 1,6 x 1,6 och 0,5 m h.

 

Koordinater X 6438060, Y 1312619

 

Se bilderna i ett bildgalleri