Vägvisarsten Asklanda 2:1

Vårgårda Kommun

 

Vägvisarsten av sandsten, 0,9 m h, 0,2-0,25 m br och 0,2 m tj.

Profilerat överstycke. På östra sidan finns texten:

TILL QVINNESTAD  (Svårläst)

 TILL ALINGSÅS.( Svårläst)

Postament av tuktad sten 1,3 x 1 m och 0,7 mh, kallmurat

 

Koordinater X 6433422, Y 1328871

 

Se bilderna i ett bildgalleri