Vägvisarsten Fristad 59:1

Borås Kommun

Sandsten fyrkantig pelare, 1,8 m h, 0,3 m br vid basen.

Inskrift på den mot ÖNÖ vända sidan: "Från Borås Stad till Borgstena 1802 FL.

Inskrift på den mot NNV vända sidan:Från Borås Stad till Tärby 1803 FL.

 

Koordinater X 6413307, Y 1333993

 

Se bilderna i ett bildgalleri