Vägvisarsten Grude 35:1

Herrljunga Kommun

 

Vägvisarstolpe, sandsten, 1,0 m h kvadratisk genomskärningsyta 0,23 x 0,23 m.

Stenens plana toppyta har fasats åt sidorna. På stenens mot NNÖ vettande sida finns följande inskription:

 "Till Molla". På stenens mot NV vettande sida finns följande inskription: " Till Ljungs stuga".

Postament 1,6 x 1,5 m intill 0,7 m h. Postamentet är kallmurat av hälliknande 0,4 - 1,0 m stora stenar.

 

Koordinater X 6432619, Y 1337650

 

Se bilderna i ett bildgalleri