Vägvisarsten Hov 45:1

Herrljunga Kommun

 

Vägvisarsten av sandsten, 0,85 m h, kvadratisk genomskärningsyta, 0,25 x 0,25 m.

 Toppen är avfasad på sidorna. Postament, 1,3 x 1,3 m 0,9 m h av kallmurad

0,3-1,0 m st stenar av  vilka de större i postamentets sidor är stående hällar.

Inskrift: TILL HOFF OCH HÄGNA

 

Koordinater X 6434648, Y 1341454

 

Se bilderna i ett bildgalleri