Vägvisarsten Lena 14:1

Vårgårda Kommun

 

Vägvisarsten av sandsten, 1 m h, kvadratisk genomskärning med 0,3 m sida.

Spetsigt överstycke. På NÖ sidan inskription: "Till Eklanda och Jönköping till Venesborg.

På NV sidan inskription: "Till Östad Kulle Alingsås

Stenen rest i ett postament av murad gråsten, trekantigt, 2,3 m sida och 0,5 m h.

 

Koordinater X 6437474, Y 1312943

 

Se bilderna i ett bildgalleri