Vägvisarsten Siene 19:1

Vårgårda Kommun

 

Vägvisarsten, sandsten, 1,2 m h, 0,3 m br och 0,3 m tj.

Avfasad topp Inskrift på den södra sidan:

Till Götheborg om Alingsås

Inskrift på den östra sidan:

Förbi Östadkullen till Wenersborg

Postament av sten triangulärt 1,9 x 1,9 x 1,9 och 0,6 m br

Stenen är flyttad 1974 26 m mot norr i riktning mot Siene kyrka.

Ca 8-10 m väster om vägkanten. Uppförd som i ursprungligt skick.

 

Koordinater X 6433449, Y 1320462

 

Se bilderna i ett bildgalleri