Valstads Kyrka

Tidaholms Kommun

 

Ursprungligen har Valstads kyrka bestått av ett torn med långhus, som avslutats med ett absidformat korparti. Av denna

medeltida byggnad är endast tornet bevarat. Kyrkans medeltida portaler i väster och söder är unika i sitt slag. Ovanför

varje portal finns en tympanon, som båda är försedda med bilder i relief föreställande bibliska motiv. Vid olika perioder

under 1600- och 1800-talen byggdes kyrkan om till sitt nuvarande utseende. Endast tornet, från 1100-tals kyrkan, är

alltså bevarat. I kyrkans inre märks predikstolen från år 1704, som är ett arbete av bildhuggaren Johan Ullberg från

Velinga. Predikstolens reliefer visar bilder ur Jesu liv. Dopfunten är av trä och har tillkommit 1890. Dess dopfat är från

sekelskiftet 1400-1500. Bland inventarierna ska vidare nämnas nattvardskalken från mitten av 1400-talet. Den är för-

sedd med många bilder i gravyr. Vinkannan, som tidigare skänkt till kyrkan renoverades och omgjordes år 1748. En

donation från syskonen Hanna, Hjalmar, Georg och Göran Andersson i Valstad medförde att en ny orgel kunde inköpas

till kyrkan år 1968. Den har 13 stämmor och är byggd av orgelbyggare Orvar Smedman, Lidköping. Den är placerad i

kyrkans norra korsarm.  En ny donation från Göran Andersson år 1972 medförde att kyrkan fick ett nytt korfönster. Det

är ett arbete av Bo Beskow och föreställer ”Livets träd”. Fönstret är en rekonstruktion av medeltidskyrkans absidfönster.

Altaret pryds med bland annat ett krucifix, som är ett träsnideriarbete från 1700-talet.  I tornet hänger kyrkans båda medel-

tida klockor. Storklockan är en av landets äldsta i bruk varande kyrkklockor. Den väger 335 kg. Klockan har tillkommit

på 1200-talet och har ovanför slagringen en latinsk inskription, som i översättning lyder: ”HULDA, RENA, FROMMA,

SALIGA MARIA! VARE DU MIG HÄLSAD!” Lillklockan har tillkommit på 1400-talet, har ingen inskription eller annan

utsmyckning mer än ett tomt skriftband runt halsen. Lillklockan väger 280 kg.

 

Koordinater: X 6446198, Y 1382655

Se bilderna i ett bildgalleri